Tuesday, December 6, 2016

Bent u een perfectionist ?Dit artikel is deel 1 van een reeks van 3 delen over perfectionisme. Deel 1 geeft een aantal gedragingen waarop u uzelf kunt toetsen in welke mate u een perfectionist bent. In deel 2 licht ik toe welke risico’s perfectionisten lopen. Tenslotte geef ik u in deel 3 een aantal manieren mee hoe u met perfectionisme kunt omgaan.

Perfectionisten verdragen geen maatstaf die lager ligt dan perfectie.
Wikipedia geeft de volgende definitie :
“a person’s striving for flawlessness and setting excessively high performance standards, accompanied by overly critical self-evaluations and concerns regarding others’ evaluations.”

Bent u een perfectionist ?
Is ‘perfect’ uw maatstaf, zelfs ten koste van uw gezondheid en welzijn ?

Hieronder vindt u 10 typische gedragingen die perfectionisten vertonen en evalueer of u een perfectionistische ingesteldheid hebt :
  
1.    Fouten of onvolledigheden zijn onaanvaardbaar. Ziet u een fout of vergissing, dan bent u er als de kippen bij om ze te verbeteren of aan te passen.
2.    U hebt heel specifieke ideeën over hoe u iets wilt aanpakken en u bent niet bereid om daarvan af te stappen. Dit maakt het voor sommige mensen moeilijk om met u samen te werken.
3.    U hebt een alles-of-niets aanpak : ofwel wilt u iets perfect doen, ofwel begint u er niet aan. U aanvaardt geen tussen-oplossingen.
4.    Alleen het eindresultaat geldt. Hoe het eindresultaat bereikt wordt, is minder of zelfs niet belangrijk. U ergert zich wanneer het doel niet bereikt wordt en bent dan ontgoocheld in uzelf.
5.    U bent veeleisend voor uzelf. Telkens wanneer iets fout loopt, dan geeft u zichzelf de schuld, zelfs al ligt de oorzaak ergens anders. U reageert zeer emotioneel en stress kan opduiken.
6.    Succes bestaat niet omdat u uzelf steeds hogere standaarden oplegt. Zelfs indien u een objectief bereikt, dan gaat u nog voor ‘meer en beter’. U bent ontevreden met een status quo.
7.    U vertoont uitstelgedrag omdat u vreest dat u niet de juiste vaardigheden hebt om bepaalde zaken tot een goed (lees : perfect) einde te brengen. Uitstelgedrag kan zich vertalen naar afstelgedrag.
8.    U ziet fouten en vergissingen die anderen niet zien. Misschien hebt u een sterke zin voor detail, maar niettemin ziet u problemen, fouten van mijlenver.  
9.    Dikwijls spendeert u veel tijd om tot een perfect eindresultaat te komen. Dit kan ten koste gaan van uw nachtrust, privé-tijd, welzijn of gezondheid, maar dit stoort u niet omdat het, volgens u, hoort bij het bereiken van een perfect resultaat.
10. U streeft naar perfectie om steeds in een positief daglicht te staan bij anderen. U wilt niemand ontgoochelen.


Zijn deze gedragingen herkenbaar voor u ?
Hoeveel gedragingen kunt u toepassen op uzelf ?

Hoewel perfectionisme kan leiden tot zeer goede prestaties, heeft het ook een aantal nadelen en risico’s.
Hierop zal ik terugkomen in deel 2.


Kris Buggenhout
Zaakvoerder – Certified Coach (ICF)
Business Coaching Services
0476 43 00 75Gratis E-Book “De Kracht van een Coachingcultuur – Hoe betaalt de investering in een coachingcultuur zichzelf terug ?” : klik http://eepurl.com/cgB3MD.

Nieuwe Linkedin groep “Accelerating Growth : Develop your managers” : klik  https://www.linkedin.com/groups/12010156
No comments:

Post a Comment