Thursday, February 23, 2017

Deel 2 : De keerzijden van perfectionismeDit is Deel 2 van een reeks van 3 delen over perfectionisme.
Deel 1 ging over de typische en specifieke gedragingen die perfectionisten vertonen. Indien u dit deel nog niet gelezen zou hebben, dan vindt u het artikel terug op http://ben-ik-een-perfectionist.blogspot.be/2016/12/bent-u-een-perfectionist_6.html


Op het eerste zicht lijkt perfectionisme ideaal. Perfectionisten hebben niet alleen oog voor detail, ze zijn zeer ambitieus om meer te doen, beter te worden en objectieven te realiseren die nooit iemand bereikt heeft. Ze overtreffen verwachtingen en leveren niet in aan kwaliteit. Mooi toch ?

Helaas niet. Perfectionisme heeft zijn keerzijde(n), meestal verborgen omdat perfectionisten niet terugkijken en zich afvragen wat hun neiging naar perfectie hen eigenlijk heeft opgebracht.

Keerzijde 1 : Uitstelgedrag

Het lijkt wel tegenstrijdig dat perfectionisten uitstelgedrag vertonen, zelfs bij het nastreven van hun eigen doelstellingen, waarin ze zo gepassioneerd zijn.

Perfectionisten hebben een duidelijk beeld uitgekiend van wat ze willen, hoe ze iets willen aanpakken, wat ze van anderen verwachten en wat ze willen bereiken. Ze willen een vlekkeloos parcours afleggen. Daardoor struikelen ze over elk detail, lopen ze gebukt onder "alles wat niet zou mogen zijn", raken ze geƫrgerd over alles wat niet binnen de (strikte) krijtlijnen past en zijn ze gefrustreerd wanneer ze geen perfect resultaat kunnen afleveren.

Uitstelgedrag is een manier die perfectionisten gebruiken om zich te vrijwaren van deze frustraties en ergernissen.

Een tweede reden waarom de meeste perfectionisten uitstelgedrag vertonen, is dat alle voorbereiding gedaan moet zijn alvorens de taak te beginnen : er moet voldoende tijd voorzien zijn, alle vereiste informatie moet beschikbaar zijn, collega x moet ten gepaste tijd beschikbaar zijn etc. etc. Zolang niet aan hun  gestelde voorwaarden is voldaan, schuiven ze regelmatig de uitvoering van de taak voor zich uit, omdat ze, naar hun mening, geen kwalitatief werk kunnen afgeven. Uitstelgedrag.

Perfectionisme, initieel aangewend om perfecte resultaten af te leveren, zal er integendeel voor zorgen dat er geen resultaten zullen zijn.

Keerzijde 2 : Veeleisendheid

Perfectionisten leveren maar af wanneer dit voldoet aan alle standaarden die zij vooropgesteld hebben. Gaat het over een document, dan is (vanzelfsprekend) de inhoud belangrijk, maar ook de template, titel, kleur, font, lettertype, ...en ga maar verder. Dat perfectionisten zichzelf hoge eisen opleggen is op zich wel professioneel te noemen maar voor hen is het nooit-goed-genoeg. Perfectionisten kneden hun resultaat op basis van een aantal zelf-opgelegde criteria, zonder zich de vraag te stellen of deze wel alle relevant en to-the-point zijn.

Soms raken perfectionisten onderhevig aan belemmerende emoties en spenderen ze teveel tijd aan het controleren en her-controleren alvorens de taak wordt ingediend.

Keerzijde 3 : Ontevredenheid

Perfectionisten worstelen met hun drang-naar-perfectie, voornamelijk wanneer enerzijds ze taken verkeerd of niet volgens de eigen verwachtingen hebben gedaan of anderzijds omdat ze minder hebben kunnen doen dan wat ze wilden.

De dualiteit die bestaat uit perfect werk willen afleveren om tevreden te zijn en de ontevredenheid die volgt uit het perfectionisme, is de oorzaak van een voortdurende spanning waarmee perfectionisten leven.

Het spreekt voor zich dat sommige perfectionisten hier meer door belast worden dan andere. Dit brengt me naar Keerzijde 4 : Risico voor de gezondheid.

Keerzijde 4 : Risico voor de gezondheid

Perfectionisten zijn zo gedreven door super-kwaliteit, dat ze geen rekening houden met de impact van dit gedrag op hun gezondheid. Zeer hard werken, stress, ontevredenheid laten zich voelen na een tijd.

Uit onderzoek blijkt dat perfectionisten :
  • leiden aan slaapgebrek of slaapproblemen hebben
  • sneller oververmoeid zijn
  • minder snel recupereren in geval van ziekte
  • een groter risico op cardiovasculaire problemen hebben

Betekent dit dat perfectionisten per definitie een slechte gezondheid hebben ? Niet noodzakelijk. Het geeft wel aan dat ze minder aandacht geven aan hun gezondheid omwille van hun overdreven focus op kwaliteit.

Keerzijde 5 : Moeilijk kunnen loslaten

Perfectionisten kunnen moeilijk loslaten en relativeren :
  • moeilijk kunnen delegeren, uit schrik dat het werk gedaan door anderen niet voldoet aan hun verwachtingen
  • voortdurende focus op het werk, want indien ze het werk loslaten dan draait het gegarandeerd verkeerd uit
  • als ze delegeren, dan schakelen ze over naar de micro-manager modus, om er zeker van te zijn dat alles goed afloopt
  • veel tijd besteden aan het verbeteren van de kleinste en niet-relevante details en fouten
  • blijven denken aan mislukkingen, zelfs die uit het verre verleden

Dit brengt bezorgheid, onrust, stress en een gebrek aan work/life evenwicht met zich mee.Nobody is perfect, maar toch zijn er veel mensen die perfectie nastreven. Hoewel dingen zeer goed willen doen, zeker een kwaliteit is, staan perfectionisten voor de uitdaging om hun neiging om alles te verbeteren, te begrenzen. De keerzijden van perfectionisme loeren om de hoek.


In Deel 3 behandel ik hoe met perfectionisme omgegaan kan worden.


Kris Buggenhout
Managing Partner - Professional Certified Coach (Intenational Coach Federation)
Business Coaching Services
website : www.bcs-hr.be
GSM : 0476 43 00 75

Volg mij op LinkedIn : https://be.linkedin.com/in/kbuggenhout
Word lid van mijn LinkedIn groep "Accelerating Growth : Develop your managers" via https://www.linkedin.com/groups/12010156

No comments:

Post a Comment